Fotografering av Fotball 2019: 8 april, 9. april og 11. april

Postet av Driv Idrettslag den 23. Mar 2019

Det er tid for fotografering av lagene igjen:
 mandag 8. april, tirsdag 9.april og torsdag 11.april.
 Samme sted som sist, kantina på Mjær Ungdomsskole
 

 Dere stiller i kamputstyr, hjemmedrakt. Trenere og oppmenn skal også være med på bildene.
 Vær klare til fotografering på tiden som er satt opp. Vent ute i gangen til dere blir hentet.

Det er Foto-Expressen i samarbeid med ØB som skal dokumentere idretter i avisens dekningsområde.
 Det blir samme fotograf som fotball hadde, Marco.

  • Det vil bli publisert lagbilder med for og etternavn.  
  • Det blir også tatt enkeltbilder av spillerne som ønsker enkeltbilder. Disse bildene vil ikke bli publisert i avisen, men som kan bli publisert på hjemmesiden vår.
  • Alle spillerne vil få utdelt lapper (fra oppmann/trener) som må fylles ut hjemme, og tas med til fotograferingen. På den lappen kan foresatt velge om de vil ha bildene hjem til gjennomsyn, med mulighet til å kjøpe bildene. Det er ingen kjøpetvang, kun et tilbud
  • Hvis barnet har glemt lappen med underskrift fra foresatte, så må det fylles ut en annen type lapp på fotograferingsdagen. Det blir likevel tatt bilder av barnet, men dere får et brev hjem hvor dere må godkjenne før dere får bildene hjem til gjennomsyn og mulighet til å kjøpe bildene. Lappene har unike strekkoder, og det blir tatt bilde av barnet med lappen for å identifisere barnet  
  • Det må leveres inn en slik lapp hvis barnet skal være med på lagbildet, selv om dere ikke ønsker at det blir tatt enkeltbilder.

Jeg har lappene på kontoret, så dere lagledere eller trenere må ta kontakt med meg slik at dere får hentet lapper til utdeling til spillerne.
 Dere kan gjerne hente for hverandre, eller sende noen som henter for alle

Her er tidene som er satt opp, men husk at jeg må justere tiden litt der hvor det er mange spillere som vil ta lenger tid.

                   Fotografering mandag 8. april

Lag

Antall spillere

Fotografering 8. april
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 - 20.00
20.00 – 20.30                   Fotografering tirsdag 9. april

Lag

Antall spillere

Fotografering 9.april
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 - 20.00
20.00 – 20.30


                  Fotografering torsdag 11.april

Lag

Antall spillere

Fotografering 11. april
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 - 20.00
20.00 – 20.30Astrid Celius


0 Kommentar

Protokoll fra årsmøtet i Driv IL 13.03.2019

Postet av Driv Idrettslag den 21. Mar 2019

Takk for et godt årsmøte, det er hyggelig å se at dere stiller opp for Driv.
Ekstra stas var det selvfølgelig å kunne dele ut æresmedlemskap og fortjenestemedaljer, vel fortjent!

Protokollen viser hvor mange som har verv i styrene, men den viser ikke hvor mange som har verv som trenere, dommere, lagledere og oppmenn i Driv.
Dere som har verv i Driv er kjernen i Drivfamilien vår, og uten dere har vi ikke noe tilbud.

Tusen takk for at dere bruker tiden deres på oss.
Tusen takk også til alle dere som stiller opp for Driv på andre måter, kiosk, baking, dugnader osv.

Protokoll_årsmøte_Driv_IL_13.03.2019.pdf

Astrid Celius


0 Kommentar

Årsmøtet 13.03.19 valgte Håvard Myrseth som ny leder av Driv IL. Vi gratulerer og gleder oss til å bli bedre kjent med deg :-)

Postet av Driv Idrettslag den 14. Mar 2019

Presentajon fra Håvard:

Håvard Myrseth født 1974.

Gift, tre barn

Utdannet siviløkonom.

Flyttet hit i 2007.

Jeg så tidlig hvor viktig Driv er for et sted som Ytre Enebakk og føler vi ble tatt veldig godt imot.

Kjenner meg veldig godt igjen fra egen oppvekst på Jevnaker som på mange måter er veldig likt Ytre Enebakk.

Det er et lite sted hvor idrettslaget har en veldig stor betydning for både voksne og barn.

Ønsket om å bidra på min måte, gjennom dugnader og andre verv, har nok ligget der hele livet og startet derfor som trener for eldste datters håndballag.

Idrettslag er ingenting uten ildsjeler og dugnadsånd og dette er viktig å forstå.

Tok ledervervet for Enebakk idrettsråd i fjor.

Har erfart at Driv er godt og effektivt drevet og gleder meg til å overta stafettpinnen. Samtidig er jeg ydmyk for alt arbeidet som er gjort og skal gjøre alt jeg kan for å videreføre dette.


Hilsen Håvard.0 Kommentar

Fortjenestemedalje, og æresmedlemskap i Driv IL ble delt ut på årsmøtet 13.03.19

Postet av Driv Idrettslag den 14. Mar 2019

Fra venstre: Fortjenestemedaljer: Glenn Paulsberg, Kjell Hovde, Åsmund Jahr, Arne Kolbjørn Nøkleby. Æresmedlem: Per Erik Østlie. Fortjenestemedaljer: Sturla Kaasa Sr, Anne Kaasa, Nils Petter Wiik, Unni Østlie, Even Ungersness. Bakerst Eivind Ungersness, leder i Driv IL.
Fortjenestemedalje: Ole Kristian Ruud var ikke tilstede på årsmøtet og vil få medaljen overrakt i etterkant.

Bilde av fortjenestemedaljen som ble utdelt. På baksiden er det gravert årstall og navn på den enkelte.

De som ble tildelt fortjenestemedalje fikk blomster og begrunnelse for tildelingen.

For detaljer på æresmedlem, se egen sak: Per-Erik Østlie, æresmedlem

8.7 Krav til kandidatene for æresbevisninger

8.7.1 Fortjenestemedaljen

For å komme i betraktning til å bli tildelt fortjenestemedaljen i DRIV skal kandidaten ha minst 15 års medlemskap i laget. Kandidaten må i denne tiden ha deltatt aktivt i driften av laget eller gruppe(r) og/eller i sportslige aktiviteter på en slik måte at idrettslagets anseelse er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Fortjenestemedaljen skal bare gis til kandidater som har markert seg spesielt positivt, og som har tilgodesett laget og medlemmene med arbeidsinnsats, tid og evt annen ressursbruk.

Fortjenestemedaljen skal kunne tildeles "hverdagsheltene" i laget like mye som til de som har oppnådd fremragende sports­lige resultater.

8.7.2 Æresmedlemskap

For å komme i betraktning til å bli æresmedlem i DRIV skal kandidaten ha minst 25 års medlemskap i hovedlaget. Kandidaten må i denne perioden ha deltatt i driften av laget eller gruppe(r) på en særdeles aktiv og prisverdig måte, og/eller i sportslige aktiviteter slik at lagets anseelse er blitt ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Det forutsettes en innsats langt utover det som en med rimelighet kan forvente av et medlem.

Æresmedlemskap er en hedersbevisning som henger meget høyt, og skal gi uttrykk for lagets takknemlighet for livslang innsats til beste for laget og medlemmene.

Æresmedlemmene er for all fremtid fritatt for betaling av medlemskontingent til laget.

Driv IL gratulerer :-)

Komiteen har bestått av Anne Mari Egner Stokseth (æresmedlem), Roar Killerud, Aud Hønsi (æresmedlem) og Sturla Kaasa sr. (Sturla Kaasa har av de andre i komiteen vært ekskludert i behandlingen av seg selv og av hans kone).

Komiteen la frem kandidatene for hovedstyret og hovedstyret vedtok å tildele hedersbevisning til alle kandidatene. Hovedstyret berømmer komiteen for å ha levert et grundig arbeid, og setter stor pris på den store jobben komiteen har lagt ned for å komme frem til kandidatene og vurderingen av disse.

Astrid Celius


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline