Det er fortsatt mange som ikke er spilleberettiget i Driv IL Fotball. Vennligst betalt fakturaene nå

Postet av Driv Idrettslag den 23. Mai 2019

Tabellen viser utestående treningsavgift til Driv IL Fotball og utestående medlemskontingent til Driv IL
Dette må betales for at ditt barn skal være spilleberettiget.
(For de eldste spillerne må i tillegg andre dokumenter være i orden - lagleder har oversikten på det)

For barn under 13 år så ligger det en barneulykkesforsikring inne ved betalt medlemskontingent. For eldre har vi lagsforsikring. Men ingenting gjelder hvis ikke fakturaene er betalt.

Det kan være mange grunner til at dette ikke er betalt, for noen er det feil mail registrert i systemet slik at de ikke har mottatt mailen. Men uansett så finner vi en løsning bare dere tar kontakt på: post@driv-il.no 

Er du ikke bruker på MinIdrett, så må du opprette en bruker nå.
Det enkleste er å opprette en bruker på en foresatt og så legge til familie.
Se Forklaring på oppsett og bruk av MinIdrett.pdf


Enebakk kommune tar imot søknader til støtte til aktivitet, les mer om det her: http://www.enebakk.kommune.no/tilskuddsordninger.462725.no.html
Søknadsskjemaet finner du her: Søknadskjema+støtte+til+aktiviteter+barn+og+unge.pdf

Astrid Celius

post@driv-il.no 


0 Kommentar

Post 44 på årets Tur-O fra Driv IL er tatt ut

Postet av Driv Idrettslag den 21. Mai 2019

I årets Tur-O fra Driv IL er post nr. 44 på kartet «Bjerkeskogen» tatt ut fordi den ligger for nærme Enebakk Jeger og Fisk sine skytterbaner på Durud. Selve posten ligger i sikkert område, men bomming og uheldige veivalg kan føre til farlige situasjoner når det er skyting på banen.

Det er merket rundt posten med røde merkebånd og plakater. I tillegg er det også merket på usolgte Tur-O konvolutter på utsalgsstedene at post nr. 44 utgår.

Vi beklager dette, men prioriter å ta hensyn til deltagernes sikkerhet!

Hilsen Anne og Sturla Kaasa 

Tur-O ansvarlig Driv IL, O- gruppa

Les mer om Driv IL Tur-Orientering her: Tur-Orientering 2019

Astrid Celius0 Kommentar

Treningsavgiften til Aktivitetsgruppa sendes ut nå.

Postet av Driv Idrettslag den 15. Mai 2019

Dere vil få en mail med info om at fakturaen for treningsavgift til Aktivitetsgruppa ligger i Min Idrett, med link til Min Idrett.
Dessverre er systemet slik at du vil få en mail med fakturavarsel til alle mailadressene som står registrert i systemet. Dette er det ikke mulig å endre, men hvis du sjekker kidnummeret så ser du at det er identisk og at det bare er en faktura pr person.

Er du ikke bruker på MinIdrett, så må du opprette en bruker nå. Det enkleste er å opprette en bruker på en foresatt og så legge til familie. Se Forklaring på oppsett og bruk av MinIdrett.pdf

Jeg legger ved fakturaen i mailen også, men oppfordrer dere til å bruke Min Idrett
Spør meg hvis noe blir uklart: Astrid, post@driv-il.no, 900 68 834
Husk at dere må først være medlem av Driv IL hovedlag for å kunne delta i en gruppe i Driv.
Dette gjelder for alle.

Astrid Celius


0 Kommentar

Gratulerer med 4.plass i Holmenkollstafetten 2019 :-)

Postet av Driv Idrettslag den 15. Mai 2019


Foto: Frode Monsen

Holmenkollstafetten 2019. Driv IL stilte i klasse A3 og ble nr 4
Vi var lenge med og kjempet om pallen. Tiden endte på 1:02:28, som var 12:14 etter vinner av klassen.
Totalt ca 3466 lag som var påmeldt.

Tiden vår var raskere enn de to siste årene.
Lett overskyet, god stemning i laget før start, alle var fornøyde med sine prestasjoner på etappene

Etappe nr og start rekkefølge Holmenkollstafetten 11/5-19 

 1. Fredrik Rasmussen 
 2. Steffan Aasli 
 3. Hege Nøkleby Gullichsen
 4. Anders E Ruud 
 5. Jørgen Nekkar
 6. Vegard Ek Hagen 
 7. Eirik Haug
 8. Henning stubberud
 9. Børre Olsen 
 10. Daniel Christiansen
 11. Jan Erik Christiansen 
 12. Njål Haug 
 13. Lars Tiller
 14. Andreas Tiller 
 15. Pia Haug 

Lagleder: Stein Arild Degrum/ Steffan Aasli 

Les mer om Holmenkollstafetten her: Holmenkollstafetten
Har du lyst til å løpe for Driv IL på Holmenkollstafetten 2020 så gi oss beskjed.

Astrid Celius
post@driv-il.no 


0 Kommentar

Søke om gratis plass på Driv IL Tine Fotballskole 2019?

Postet av Driv Idrettslag den 14. Mai 2019

Enebakk kommune har kjøpt 5 plasser på Driv IL Tine Fotballskole 5. - 8. august 2019
Tusen takk for støtten :-)

Plassene deles ut av Driv IL til de som trenger økonomisk støtte for å kunne delta på Tine Fotballskole
(Det er ikke krav om å være medlem av Driv IL for å delta på Tine Fotballskole)

Søknad sendes via mail til post@driv-il.no
Skriv søknad i emnefeltet

Søknaden må inneholde:

 • Barnet navn
 • Fødselsdato
 • En kort begrunnelse

Det er Astrid Celius som behandler søknadene konfidensielt på vegne av Driv IL
I den grad jeg trenger å konferere med andre blir søknaden anonymisert.
Søknadene behandles fortløpende.

Info om fotballskolen finner dere her: Info Driv IL Tine Fotballskole 2019
Der er det åpen påmelding for alle som ikke søker gratis plass.

Spørsmål og søknader til meg på post@driv-il.no

Trenger dere økonomisk støtte til medlemskontingenten til Driv IL og/eller treningsavgiften til grupper i Driv IL så finner dere informasjon og søknadsskjema fra Enebakk Kommune her: Søknadsskjema og info

Astrid Celius
Klubbsekretær Driv IL
post@driv-il.no 
900 68 834
0 Kommentar

Trenger dere økonomisk støtte til medlemskontingent og treningsavgift? Enkel søknad her

Postet av Driv Idrettslag den 14. Mai 2019

Enebakk Kommune tar imot søknader om tilskudd til aktiviteter for barn og unge 0 - 19 år  :-)

Eksempler på aktiviteter:

 • Hel eller delvis støtte til å benytte et tilbud i Kulturskolen.
 • Hel eller delvis inndekning av medlemskontingent/spillelisens i et korps eller idrettslag, organisasjoner eller andre faste aktiviteter.
 • Gratis billetter til Folkebadet.
 • Gratis billetter til kinoen på Samfunnshuset.

Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen eller foresatte kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.

Her er søknadsskjemaet: Søknadskjema+støtte+til+aktiviteter+barn+og+unge.pdf

Skjemaet er enkelt å fylle ut og dette spør de om: 

 • Hvilken aktivitet søkes det støtte til
         (For Driv er svaret: Medlemskontingent Driv IL og eller Treningsavgift Driv IL navn på gruppen)
 • Søknadssum
         (For Driv skriver dere summene på fakturaene)
         (Fakturaene kan dere be om å få fra meg, post@driv-il.no og jeg trenger kun barnets navn)
 • Barnets navn 
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Foresatt
 • Husstandens samlede inntekt (Send uten dokumentasjon, kommunen kan be om det i etterkant)
 • Sted, dato og underskrift.

Send skjemaet og fakturaene (eller kvittering på at det er betalt)til:
Enebakk kommune v/Kulturtjenesten
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk.

Mer info på kommunens sider: Info om støtte

Astrid Celius
E-post: post@driv-il.no
Tlf: 900 68 834


0 Kommentar

Er ditt barn spilleberettiget på Driv IL Fotball sesongen 2019? Mange har mye ubetalt...

Postet av Driv Idrettslag den 11. Mai 2019

Tabellen viser utestående treningsavgift til Driv IL Fotball og utestående medlemskontingent til Driv IL
Dette må betales for at ditt barn skal være spilleberettiget.
(For de eldste spillerne må i tillegg andre dokumenter være i orden - lagleder har oversikten på det)

For barn under 13 år så ligger det en barneulykkesforsikring inne ved betalt medlemskontingent. For eldre har vi lagsforsikring. Men ingenting gjelder hvis ikke fakturaene er betalt.

Det kan være mange grunner til at dette ikke er betalt, for noen er det feil mail registrert i systemet slik at de ikke har mottatt mailen. Men uansett så finner vi en løsning bare dere tar kontakt på: post@driv-il.no 

Jeg purrer treningsavgiten i dag, og medlemskontingenten til uka.
(Har dere alt en spesialavtale med meg så se bort fra purringen)
Dere vil få en mail med info om at fakturaen for treningsavgiften til Fotball ligger i Min Idrett, med link til Min Idrett. (NB Sjekk søppelpost, mailen kommer fra NIF) Jeg legger ved fakturaen i mailen også, men oppfordrer dere til å bruke Min Idrett: https://minidrett.nif.no/ Der får dere full oversikt selv og ser også om det står noe ubetalt.

Er du ikke bruker på MinIdrett, så må du opprette en bruker nå.
Det enkleste er å opprette en bruker på en foresatt og så legge til familie.
Se Forklaring på oppsett og bruk av MinIdrett.pdf

Dessverre er systemet slik at du vil få en mail med fakturavarsel til alle mailadressene som står registrert i systemet. Dette er det ikke mulig å endre, men hvis du sjekker kid nummeret så ser du at det er identisk og at det bare er en faktura pr person.

Enebakk kommune tar imot søknader til støtte til aktivitet, les mer om det her: http://www.enebakk.kommune.no/tilskuddsordninger.462725.no.html
Søknadsskjemaet finner du her: Søknadskjema+støtte+til+aktiviteter+barn+og+unge.pdf

Astrid Celius

post@driv-il.no 0 Kommentar

Treningsavgift Sykkel og faktura for spinning sendes ut nå

Postet av Driv Idrettslag den 11. Mai 2019

Dere vil få en mail med info om at fakturaen ligger i Min Idrett, med link til Min Idrett.
(Mailen kommer fra Idrettsforbundet).
Dessverre er systemet slik at du vil få en mail med fakturavarsel til alle mailadressene som står registrert i systemet. Dette er det ikke mulig å endre, men hvis du sjekker kidnummeret så ser du at det er identisk og at det bare er en faktura pr person.
Er du ikke bruker på MinIdrett, så må du opprette en bruker nå. Det enkleste er å opprette en bruker på en foresatt og så legge til familie. Se Forklaring på oppsett og bruk av MinIdrett.pdf

Jeg legger ved fakturaen i mailen også, men oppfordrer dere til å bruke Min Idrett
Spør meg hvis noe blir uklart: Astrid, post@driv-il.no, 900 68 834
Husk at dere må først være medlem av Driv IL hovedlag for å kunne delta i en gruppe i Driv. Dette gjelder for alle.

Minner også om at det er en del som har ubetalt fra tidligere år, og ber om at dette ordnes nå.

Astrid Celius


0 Kommentar

Treningsavgiften til Tennisgruppa sendes ut nå. Banene er klargjort for sesongen.

Postet av Driv Idrettslag den 11. Mai 2019

Dere vil få en mail med info om at fakturaen for treningsavgift til Tennis ligger i Min Idrett, med link til Min Idrett. Dessverre er systemet slik at du vil få en mail med fakturavarsel til alle mailadressene som står registrert i systemet. Dette er det ikke mulig å endre, men hvis du sjekker kidnummeret så ser du at det er identisk og at det bare er en faktura pr person.

Er du ikke bruker på MinIdrett, så må du opprette en bruker nå. Det enkleste er å opprette en bruker på en foresatt og så legge til familie. Se Forklaring på oppsett og bruk av MinIdrett.pdf

Jeg legger ved fakturaen i mailen også, men oppfordrer dere til å bruke Min Idrett
Spør meg hvis noe blir uklart: Astrid, post@driv-il.no, 900 68 834
Husk at dere må først være medlem av Driv IL hovedlag for å kunne delta i en gruppe i Driv. Dette gjelder for alle.

Aktivitetskalender Driv IL Tennis 2019, med kontaktpersoner: Dette skjer i Tennis 2019

Innmelding: Innmeldingsskjema

Astrid Celius


0 Kommentar

Driv-karusellen, løp 2, søndag 12.mai 2019. Påmelding KUN på nett

Postet av Driv Idrettslag den 10. Mai 2019

Driv-karusellen (terrengløp) fortsetter med andre løp SØNDAG 12. mai fra Drivplassen.
Videre løpsdatoer er fredag 30. august og fredag 13.september
Siste løp er klubbmesterskap fra 10 år og oppover, samt premieutdeling.
 NB, løpene starter nå klokka 18.00

 • Pris alle 4 løp: 230 kr, Pris enkeltløp: 80 kr. 
 • Påmelding KUN VIA NETT, INGEN ETTERANMELDING PÅ LØPSDAGEN
 • Meld deg på her : Påmelding
 • Påmelding til første løp stenger 4.mai klokken 23.59
  Når du melder deg på får du ikke valgt distanse, det kommer automatisk.
 • Alle startende må ha hentet brikke/startnummer innen klokken 17.45
  Sekretariatet inne på klubbhuset åpner 17.15
 • Tidtakerbrikke lånes på stedet og monteres ved start (gjelder fra 10 år og oppover)
  NB! Det er viktig at man ikke oppholder seg i målområdet med brikke før start.
 • MERK: Startnummer som deles ut skal brukes på alle 4 løpene, så ta godt vare på ditt utdelte nummer og sikkerhetsnåler.
 • Invitasjon Driv-karusellen 2019.pdf
 • Kart over lysløypa 2013.pdf                              
  KlasserLøypelengderStart
  Gutter og jenter født 2014 og yngre300 meter18.00
  Gutter og jenter født 2013300 meter18.05
  Gutter og jenter født 2012 og 2011600 meter18.10
  Gutter og jenter født 2010, 2009, 20081200 meter18.20
  Gutter og jenter født 2007 og 20061800 meter18.25
  Gutter og jenter født 2005, 2004, 2003 og 20022400 meter18.30
  Junior, gutter og jenter født 2001, 2000, 1999Vekslende 3 km/5 km18.35
  Senior, herrer og damer født 1998 og eldreVekslende 3 km/5 km18.35

 

Løpsleder: Stein Arild Degrum

 


 

 

Astrid Celius


0 Kommentar

På tide å skryte litt av Drivfamilien igjen :-) Her er Fotballgjengen vår :-)

Postet av Driv Idrettslag den 6. Mai 2019

Det er helt umulig å få samlet alle, så det mangler nok noen barn/unge på bildene.
Det er flere trenere/lagledere i Driv IL Fotball enn det som er med på bilene her

Fotografen var veldig fornøyd med både store og små, alt gikk etter tidsplanen og alle var høflige og hyggelige. Han gleder seg til neste gang han skal møte dere. Jeg er kjempestolt av dere :-)

Tusen takk til styret, trenere og lagledere i Fotball. Uten dere har vi ikke noe Fotballtilbud i Driv IL

Hva venter du på? Bli med da vel, vi har alltid plass til flere.
Innmelding 
Spørsmål

Astrid Celius0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline