Foreldremøte Turn for 3 partier som mangler treningstid. Mandag 29.10.18 kl. 19.00 på Klubbhuset, Drivplassen

Postet av Driv Idrettslag den 26. Okt 2018


Turn, foreldremøte: 

Som mange har fått med seg har oppstarten av årets turnår vært utfordrende. Det har vært mange hensyn å ta når vi har flyttet aktivitetene fra Mjærhallen til den nye gymsalen på YES, og vi er flere trenere og styremedlemmer som har brukt mye tid og krefter på dette i høst. Turngruppa er, som det meste som foregår i Driv, drevet av foresatte og andre voksne som ønsker å skape et godt tilbud til barna i bygda.

På grunn av manglende kommunikasjon mellom Driv IL Turn, skolen/SFO og kommunen er situasjonen nå at følgende partier mangler treningstid:

Parti

Antall utøvere

Gutter og jenter 6.-9.-klasse (2004-2007)

4

Gutter og jenter 4. og 5.-klasse

11

Jenter 5. klasse

10

Elisabeth Hast har trent disse partiene men siden tirsdagene er fullbooket og Elisabeth kun har mulighet på tirsdager må hun dessverre gi seg som trener. For å kunne fortsette tilbudet er vi avhengig av at minst én, og aller helst flere, foresatte kan ta trenerrollen, hvis ikke er vi nødt til å legge ned tilbudet. Trenere i Driv får tilbud om aktuelle kurs og har stor frihet til å utforme treningsopplegget etter eget ønske.

Vi inviterer til foreldremøte for disse tre partiene mandag 29/10 kl. 19 i klubbhuset på Drivplassen. 

Vi håper alle som har barn på de aktuelle partiene kan møte og at vi finner en løsning slik at barna kan få fortsette å turne!

Vel møtt!

Hilsen

Styret og trenerne i turngruppa

Astrid Celius


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.