Kommunikasjon og treningstider


Kommunikasjon og treningstider

Vi vil i denne sesongen benytte Spond til å registrere oppmøte. Ved innmelding sendes det en invitasjon til telefonnummeret og/eller mailadressen som er oppgitt og det er foresattes ansvar å holde seg oppdatert på Spond. Kommunikasjon mellom foresatt/gymnast og trener skal helst foregå i Spond. Spørsmål rundt av- og påmelding, betaling og annet kan rettes til post@driv-il.no

 

Det er gjort enkelte endringer i treningstider fra i fjor. Oppdatert oversikt finner du i Spond eller på våre nettsider.