SmittvernTurn


Smittevern

Driv Turn forholder seg til de til enhver til gjeldende retningslinjene fra NIF og Norges Gymnastikk- og turnforbund.

Slik skal vi gjennomføre treninger:

 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme
 • Foresatte skal ikke inn i hallen. 
 • Gymnaster møter ferdig skiftet og garderober skal ikke benyttes. Flaske skal være merket med navn. 
 • Trener sørger for spriting av hender før og etter trening
 • Kroppskontakt skal unngås så langt som mulig, men aktiviteter med sikring er tillatt

Koronavettregler fra NGTF

 • Fra 1. august er det gjort unntak fra kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med idrettsarrangementer innen kretsen for barn og unge under 20 år
 • Det skal fortsatt opprettholdes grupper på maks 20 personer, og 1-metersregelen gjelder
 • Man kan ha flere grupper i hallen samtidig, så lenge det er stor nok hall og det kan holdes 5-10 meter mellom gruppene
 • Enkelte av aktivitetene innen turn krever at trener sikrer gymnasten for å hindre skade. Kroppskontakt skal likevel unngås så langt det er mulig. Sikring kan altså utføres
 • Hver utøver må foreta grundig håndvask/hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater
 • Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene
 • Annet personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker etc. skal ikke håndteres av andre
 • For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for rengjøring etter bruk/mellom hver økt
 • Det anbefales å bruke personlige redskaper/utstyr der det er aktuelt. Dette utstyret skal vaskes før og etter trening
 • Det anbefales å bruke egen yogamatte/treningsmatte